AKTIVA & TRÄNING

Träna häst på Karlshamnstravet

Vi erbjuder banan för travträning och även övrig ridning och körning. Banan underhålls inför varje träningsdag.

Travträning:

Alla dagar

Övrig ridning och körning:

Måndag, fredag och söndag hela dagen,

Travskolan har förtur på banan och stallbacken.

Följande tider har travskolan enligt kalendern som uppdateras löpande.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=karlshamnstravskola%40gmail.com&ctz=Europe%2FStockholm

För att få träna på banan så krävs det att ni är medlemmar i Blekinge travsällskap och att ni köpt anläggningskort.

Från 2024

Medlemsavgift en person: 200:-/år

Familjemedlemskap 400:-/år

Anläggningskort: 500:-/år 

Detta betalas in till Bankgiro 5921–7604. 

När du betalt in skicka ett mail till terese.danielsson@hotmail.com med följande uppgifter: Namn, adress, telefon, personnummer.

Efter du betalat in så får du en kod till låset för att komma in på banan.

För mer information angående träningsverksamheten kontakta Terese på 0708-339191, terese.danielsson@hotmail.com eller Johan på johan@karlshamnstravet.se.

En trovärdig travsport

Travsporten ska vara fri från kränkande behandling. Ingen ska känna sig kränkt, mobbad eller utestängd. Därför har sporten en etisk plattform som vi kallar En trovärdig travsport. I En trovärdig travsport finns alla travsportens policyer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vi visar att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden.

De policyer som ingår är:

 • Policy mot trakasserier i travsporten
 • Råd vid hot i travsporten
 • Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
 • Policy mot diskriminering i travsporten
 • Policy mot dopning i travsporten
 • Hästnäringens klimatpolicy
 • Vår hästhållningspolicy i travsporten
 • Travtränarnas Vårt sätt

Ytterligare en del av den etiska plattformen är travsportens nya uppförandekod som kommer att tas i bruk vid årsskiftet.

Har man blivit utsatt för något kan det ibland kännas enklare att vända sig till en oberoende person. Det kan man även göra anonymt. Om du eller någon du känner blir utsatt för någon form av oönskat beteende eller har frågor kring någon av ovan nämnda policyer har Svensk Travsport två kontaktpersoner. Dessa är vår ungdomsansvariga Lisa Persson (070-527 22 52 eller lisa.persson@travsport.se) och vår förbundsjurist Göran Wahlman (070-527 20 32 eller goran.wahlman@travsport.se).

REGLER

Allmänna Regler

 • Häst som skall köras eller ridas på Karlshamnstravet skall vara i medlem och löst bankort.
 • Vid all körning och ridning på området skall största möjliga uppmärksamhet iakttas.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Skyddsväst ska användas vid all ridning på området.
 • Hjälm ska användas vid all körning och ridning på området.
 • Anvisningsskyltar angående riktning ska alltid följas.
 • Hästar ska framföras i skritt där skyltar så påbjuder, samt alltid i anslutning till stallar.
 • På stallbacken råder högertrafik.

Tävlingsbana trav

 • Körning på banan får ske av tränare och dennes personal som meddelats sekretariatet. För övriga endast av den som innehar körlicens eller har särskilt tillstånd utfärdat av Sportchef.
 • Påfart till banan sker i vänstertrafik. Gäller från den plats där påfarten börjar.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Vid all körning i bakvarv (högervarv) får endast något av de yttre fyra spåren användas.
 • Motionskörning får ej ske i rätvarv (vänstervarv).
 • Den som voltar har företräde framför den som kör i bakvarv.
 • Den som kör i rätvarv har företräde framför den som voltar.
 • Medföljande veterinär i bil ska visa största möjliga hänsyn.
 • Bil får endast användas på banan under själva träningsjobbet.
 • Användning av hjälm och skyddsväst är obligatorisk.

Stallbacken allmänt

– Hundar skall hållas kopplade inom hela området! –

 • Rekommendation att barnvagnar inte bör vara på stallbacken.
 • Under tävlingstid är barnvagnar ej tillåtna på stallbacken.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Dessa trivsel-/ordningsregler gäller för alla som beträder anläggningen. Som grundregel gäller alltid SUNT FÖRNUFT.
 • Överträdelser kan rapporteras till Lokal skiljedomstol eller måldomarnämnd.